Guide til at skabe bedre dialog

Her er en miniguide som du kan bruge til at skrive en bedre dialog

Tænk over hvordan din karakter taler og bruger sit kropssprog. Sproget skal også afspejle personens baggrund, uddannelse, kultur, gestik mv. Dine karakterer må ikke tale på den samme måde, skab variation gennem dialogen.

Skær alt unødvendigt ud af dialogen, såsom ”øh”, ”åh”, ”hmmm”. Dialogen skal helst flyde, og læseren skal helst ikke bremse op og føle, at dialogen bliver irriterende med for mange fyldord, som vi kender fra hverdagskommunikation (ansigt-til-ansigt eller over telefon).

Det samme gør sig gældende med at personerne svarer med ”ja”, ”nej”, ”måske”, ”ved ikke”, ”okay”, ”helt fint” – brug disse udsagn med omhu og sørg for at variere dit sprog i dialogen.

Drys beskrivelser om stedet, hvor dialogen folder sig ud, fx karakteren går hen til et træ og læner sig op ad det. Men hold tilbage med de overflødige beskrivelser – hold det helst kort og enkelt.

Det skaber også spænding og overraskelse, at dialogen bliver afkortet, det gør vi jo også i virkeligheden. Plus så kan du også vælge at en karakterne overser at svare på et spørgsmål eller skifter emne, dette kender vi også til fra virkeligheden.

Du kan også lade dem tænke og gruble lidt ind imellem dialogen. Og undlad at skrive ”sagde hun”, ”sagde han”, ”sagde [indsæt din hovedpersons navn]”. Måske kan din læser allerede gætte sig frem til hvem der egentligt har ordet. Så overvej om de mange inquitter (”sagde hun”) kan undlades.

Prøv at sætte dig selv i hovedpersonens sko, har hun eller han en skjult dagsorden, som de prøver at få trumfet igennem så at sige mellem linjerne. Bærer dialogen handlingen frem? Hvordan vil hovedpersonen bedst få sit budskab frem, jævnfør hans/hendes personlighed og væremåde?

Informationdumping i dialogen er en no-go. Hold din viden og bedrevidenhed væk fra dialogen.

Læs dialogen højt for dig selv. Virker den realistisk? Kan du stramme den op nogle steder og skær ind til benet? Omvendt, spørg dig selv om den er for indforstående?

Og endeligt:

”Kill your darlings!”

– Alfred Hitchcock